Wednesday, November 7, 2007

Vietnamese 100 Citizenship Questions: Những Câu Hỏi Mới Trong Kỳ Thi Quốc Tịch Hoa Kỳ

Here is a Vietnamese/English translation of the new 100 questions

USCIS.gov 100Qs--Vietnamese (added 9/11/2012) 
Các Câu Hỏi Được Gọi là Điều Khoản Miễn Trừ 65/20 (added 1/14/2013)
SPL.org, SFPL.org100Qs--Vietnamese / English  (added 2/25/2012)

(updated 01/14/2013)

4 comments:

Myless said...

I am going to use podcast for ever so I try http://www.cyberears.com for podcast hosting

Unknown said...

Quý vị cần tài liệu thi quốc tịch Mỹ mới nhất, CD câu hỏi tiếng Việt/English, học tại nhà... hãy vào trang web www.ThiQuocTich.com.

Đây là một website có đầy đủ dữ liệu nhất cho quý vị: Câu hỏi và trả lời, video để học online, tại nhà, CD để nghe (đọc rất là rõ)

Timmy said...

Here's another link for you: Study and pass the US Citizenship Test with Citizenship Coach. Try it here: www.Citizenshipcoach.com.

Phong Tran said...

Cảm ơn anh Timothy giới thiệu. Đúng rồi đó, nếu sắp thi quốc tịch Mỹ, hãy vào www.ThiQuocTich.com để được hướng dẫn: Đề thi mới, tài liệu tiếng Anh - Việt, cách học... Tôi thấy đây là website dành riêng cho người Việt tại Mỹ, rất tốt! Chúc bạn may mắn khi đi thi nhe!
Còn nữa, hôm đi thi tôi bị kẹt xe nên vừa đến nơi khoảng 2 phút là đến giờ hẹn - run lắm! Cho nên, học kinh nghiệm của tui, thà đến sớm còn hơn đến trể, ok?

Oh, một điều mà bạn phải lưu ý là trước khi đi thi, bạn nên tập thi thử mà không nhìn câu hỏi. Quan trọng lắm, vì khi đi thi mình đâu có được thấy câu hỏi đâu. Bạn phải tập nghe cho được câu hỏi mà nhân viên USCIS đọc cho bạn.
Good luck thi đậu quốc tịch nhe!